Emotionele gezondheid

Hoewel er een verschil is tussen emotionele en mentale gezondheid, zijn beiden in elkaar verstrengeld. Beiden zijn ook noodzakelijk voor ons welzijn.

Emotionele gezondheid heeft te maken met onze gevoelens (het hart). Emotionele gezondheid verwijst naar emotionele processen, hoe we onze emoties beheren, hoe we reageren op wat ons overkomt. Emotioneel gezonde mensen weten hoe ze op een gepaste manier moeten reageren, ondanks moeilijke gebeurtenissen. 

Mentale (of geestelijke) gezondheid heeft te maken met de manier waarop we gebeurtenissen verwerken (het brein). Mentale gezondheid verwijst naar cognitieve processen zoals aandacht, geheugen, kritisch denken, redeneren, enz.

Tips voor een goed emotionele gezondheid:

1. Kennis van de oorsprong van je emoties

Emoties komen vanuit je onderbewustzijn (je programmatie). Alles wat we ervaren wordt opgeslagen in het onderbewustzijn. In alles wat je doet, val je terug op de beleving(en) van vroeger. Je reageert automatisch. Je hebt vaak al gereageerd voordat je het doorhebt. Voor een ‘functionele reactie’ (een automatische positieve emotie) is dat prettig, maar bij ‘niet functionele reacties’ (automatische negatieve emoties) helemaal niet. Dan word je geleefd door je programmatie. 

2. Word je bewust van je emoties en je automatische reacties 

Door je automatische negatieve emoties bewust te erkennen en deze terug te koppelen aan de onverwerkte zaken uit je verleden, kan je deze aanpakken en jezelf herprogrammeren. 

3. Word je bewust van je behoeftes en waarden

Achter vele hevige emoties schuilen behoeftes en waarden die jij verdringt. Niet naar je eigen behoeftes en gedachten leven, betekent dat je in constant gevecht met jezelf bent. Een gevecht dat je nooit zal winnen. 

4. Pas, voor een goede regulering van de emoties, goede coping vaardigheden toe

Het zelf reguleren van je emoties draait helemaal rond het pauzeren tussen de emotie en de reactie erop.

Vraag je bij elke emotie af waar die vandaan komt (terugkoppeling naar onverwerkte zaken uit verleden) en welke behoefte of waarde erachter schuilt. Door hierbij stil te staan, alvorens te reageren, verhinderen we onszelf om te handelen tegen onze eigen waarden in. 

Zet volgende coping mechanismen in voor een betere emotionele gezondheid:

- Zelfbewustzijn : oefen bewust in het (h)erkennen en benoemen van je emoties.

- Zelfcompassie : beoordeel jezelf niet te streng, maar wees mild en vriendelijk naar jezelf toe.

- Herprogrammeer jezelf : sta bij elke negatieve emotie en gedachte bewust stil en herformuleer deze naar een meer positieve, constructieve emotie, gedachte. Bekijk elke situatie vanuit een ander (positiever) perspectief. Door dit telkens bewust te doen, leer je je onderbewustzijn dat dit nu de gewenste manier is om met moeilijkheden om te gaan. Herhalen is hier de boodschap!

Emotie-regulerende oefeningen:

- Ademhalingsoefeningen

- Mindfulness-oefeningen

- Zelfcompassie-oefeningen

- Zelfbewustzijn-oefeningen

- Schrijfoefeningen (dagboek, positief boek, ...)

- Muziek luisteren 

- Leuke dingen doen 

- Meditatie (zie ook mentale gezondheid)

Veel van deze oefeningen komen terug in de gratis geleide meditaties op ons YouTube kanaal. Meditatie is een uitstekende manier om de emoties bij te sturen. Voor het beste resultaat mediteer je best dagelijks.