Doelen stellen

Een doel omschrijft waar iemand naar toe wilt, waar diegene uiteindelijk wil uitkomen binnen een afzienbare tijd.

Voor velen is het stellen van doelen te vanzelfsprekend om er tijd aan te besteden. Wat een gedoe ook om goede doelen te stellen en uit te stippelen hoe je deze willen bereiken. Toch zijn er vele redenen om dit wel te doen:

 • Helpt je na te denken over dingen die je wil verbeteren.
 • Het daagt je uit om meer efficiënt te denken/handelen.
 • Breidt je kennis en vaardigheden uit.
 • Helpt je het gewenste resultaat te visualiseren.
 • Helpt je gewoontes te veranderen.
 • Verhoogt je gevoel van prestatie/succes.
 • Geeft je hoop en streven naar het doel, wat ons uit de sleur en routine van dagelijks leven haalt.
 • Het motiveert je.
 • Het verhoogt je positief toekomstperspectief.
 • Het verhoogt je kans op succes aanzienlijk!

 

Het is belangrijk te weten wàt je wil bereiken. Daarom ga je best eerst uit van je persoonlijkheid en je drijfveren, verlangens en passies.

 

Stel jezelf deze 3 belangrijke vragen tijdens dit proces:

 1. Is dit doel samenhangend met mijn diepe waarden en dromen?
 2. Hoe zelfzeker ben ik in de keuze van dit pad naar mijn nieuw doel?
 3. Hoe belangrijk is dit doel voor mij?

Een voornemen maken en dat noteren is in feite een contract aangaan met jezelf. Dit contract kan je ergens ophangen waar je het regelmatig in het oog houdt, zo blijf je gefocust.

 

Het behalen van doelen zorgt voor een tevreden en trots gevoel. Door grote of kleine successen te behalen krijg je meer zelfvertrouwen en ben je eerder geneigd om je kennis en kunde te delen met anderen. Welke doelen heb jij onlangs behaald en hoe heb je deze gevierd?