EMDR (Eye Movement Desensitization & Reprocessing)

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een van de meest effectieve manieren om psychische problemen bij de wortel aan te pakken. EMDR werkt snel en goed. Het werd aanvankelijk vooral gebruikt om trauma's aan te pakken, maar ondertussen werd wetenschappelijk bewezen dat deze therapie ook zeer doeltreffend is om in zetten bij foutieve overtuigingen (laag zelfbeeld), angst, rouw, burn-out, ...

EMDR 1.0 is een vorm van therapie waarbij vooral bilaterale stimulatie* gebruikt wordt, terwijl de cliënt aan een minder aangename herinnering (of overtuiging) terugdenkt. Het doel is om negatieve gedachten, angst, stress, spanning en piekeren te verminderen of te desensibiliseren. 

*bilaterale stimulatie gebeurt via oogbewegingen, tactiele stimulatie (aanrakingen) of geluidsstimulatie.

EMDR kan psychische pijn snel verlichten. Maar het werkt niet bij iedereen even snel en/of even effectief. Soms is herhaling nodig. Over het algemeen zal er blijvend resultaat merkbaar zijn na een 4 à 5-tal sessies.

Aan het opstarten van therapie gaat steeds een intakegesprek vooraf, waarbij gekeken wordt welke coaching of therapie het meest geschikt is bij de persoon in kwestie. 

Terwijl er bij EMDR 1.0 vooral gewerkt wordt met bilaterale stimulatie, gaat EMDR 2.0 iets verder.

Deze nieuwe, nog efficiëntere versie van EMDR-therapie werkt sneller. EMDR 2.0 benadrukt het belang van motivatie, activatie en overbelasting van het werkgeheugen. EMDR 2.0 draait om meer intense afleidingen waardoor het werkgeheugen overbelast wordt (en de emotionele lading sneller verdwijnt).

Bij Tomorrow Mind wordt steeds gewerkt met EMDR 2.0 omdat het daadwerkelijk resultaat geeft. Uniek bij ons is dat dit gecombineerd wordt met de eigen techniek (TM methode), waardoor de kans op negatieve reacties geminimaliseerd wordt én waardoor je aan het einde van elke sessie een verhoogde innerlijke rust ervaart met als resultaat een merkbare algemene verbetering van je levenskwaliteit.

Een goede EMDR therapeut(e) is bijzonder vaardig in het zoeken naar de pijn die de cliënt(e) voelt. Dat leer je niet zozeer tijdens de opleiding, maar dat ontwikkel je door jarenlang ervaring in het werken met EMDR. Belangrijk is ook kennis van de verschillende toepassingen binnen EMDR om zo te kunnen bepalen welke toepassing tot de beste resultaten zal leiden. 

Tomorrow Mind streeft er naar om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en toepassingen binnen EMDR-therapie omdat wij rotsvast in deze behandelmethode geloven.

Volgende protocollen worden toegepast in de praktijk: basis, RDI, flash forward, EMDR 2.0, woede, wrok en wraak protocol, EMD-knaller, Flash 2.0.

“De snelheid waarbij verandering optreedt tijdens EMDR spreekt de traditionele opvatting van tijd tegen die nodig zou zijn voor psychologische heling. Shapiro heeft elementen geïntegreerd van verschillende therapeutische stromingen in haar protocollen waardoor EMDR toepasbaar wordt bij een verscheidenheid aan klinische populaties en toegankelijk wordt voor clinici met verschillende oriëntaties” Bessel A. van der Kolk, MD

Hoe werkt EMDR?

EMDR maakt gebruik van de aangeboren capaciteit van ons brein om moeilijke levenservaringen te verwerken. Het informatieverwerkingssysteem van de hersenen kan geblokkeerd raken als gevolg van een overweldigende gebeurtenis en/of ervaring (trauma's). EMDR stimuleert in dat geval het verwerkingsproces van de hersenen.

Recent onderzoek toont aan dat EMDR haar effecten ontleent aan het (over)belasten van het werkgeheugen tijdens het ophalen van emotionele herinneringen en/of overtuigingen.

Hoewel voorheen werd gedacht dat er bilaterale stimulatie nodig was, is nu afgestapt van dat idee om plaats te maken voor het idee dat overbelasting van het werkgeheugen op allerlei manieren kan. Let wel: oogbewegingen blijven systematisch superieur (maar zij hoeven dus niet meer enkel van links naar rechts).

Hoe werkt EMDR concreet:

Tijdens het ophalen van een herinnering (verplaatsen vanuit langetermijngeheugen in het werkgeheugen) wordt een herinnering ‘labiel’. Dat wil zeggen dat wat gebeurt tijdens het ophalen van deze herinnering invloed heeft op hoe de ervaring wordt her-opgeslagen. Bij het ophalen van een negatieve herinnering en het tegelijkertijd belasten van het werkgeheugen (via oogbewegingen en andere stimuli), zal de herinnering zijn negatieve emotionele lading verliezen. 

Voor wie:

EMDR is ondertussen een erkende behandeling van PTSS op grond van gecontroleerd klinisch onderzoek. In feite is EMDR effectief voor elk psychisch probleem waar sprake is van een verband tussen de klacht en een gebeurtenis, dus ook bij angst, paniek, fobieën, depressie, laag zelfbeeld, enz. kan EMDR zeer mooie resultaten bieden.

Zelf EMDR toepassen

De vlindermethode (butterfly hug methode) is onderdeel van de EMDR therapie en maakt gebruik van tactiele stimulatie. Het is iets wat iedereen zelf kan doen en het is volkomen veilig.

Hoe?

  • Kruis je armen over je borst.
  • Plaats je handen onder het sleutelbeen (dus linkerhand onder rechter sleutelbeen, rechterhand onder linker sleutelbeen).
  • Zorg dat je vingers zo verticaal mogelijk zijn, en begin afwisselend te tikken.
  • Het tikken gebeurt afwisselend links en rechts op een zelf gekozen tempo.
  • Doe je ogen dicht en blijf met je handen afwisselend tikken.
  • Doe dit enkele minuten of tot je helemaal ontspannen bent.

Je kan dit in combinatie met een meditatie doen voor het beste resultaat, maar je kan het ook tussendoor doen bij stress.